За Наташу назберане 40.746 динари, збера ше за „Белаву птицу”