На Свечаној седници Савета МЗ присуствовао је и Миљанић