Интервју са секретаром Месне заједнице Руски Крстур