Савет Месне заједнице Руски Крстур

Савет Месне заједнице Руски Крстур 2018-2022

Пашо Михајло – секретар
Сивч Елена
Нађ Златана
Медић Тихомир
Папуга Жељко
Сабадош Ђура
Зарубица Илона
Олејар Владимир – прецедник савета
Фејди Михајло – пензионер
Бучко Славко
Папуга Марина