Савет Месне заједнице Руски Крстур

Олејар Владимир, Председник Савета Месне заједнице

Колошњаји Сани, заменик председника Савета Месне заједнице

Ковачевић Биљана

Рац Звонимир

Медић Тихомир

Сивч Јелена

Чизмар Владимир

Прегун Марина

Ђура Сабадош

Зарубица Илона

Бучко Славко