“Дани крстурске паприке“ Руски Крстур 21.08.2021. год.