Месна Заједница Руски Крстур


Адреса: Маршала Тита 59, 25233 Руски Крстур

Матични број: 08005559
Регистарски број: 8222002332
ПИБ: 100585084

Одговорно лице: Олејар Владимир

Овлашћено лице: Сабадош Михајло
Контакт телефон: 025/703-305

Шифра делатности: 8411
Текући рачун: 840-215645-86

email: mesnark@beotel.net
факс: 025/703-305
КЈС: 08586