Образованє

Основна и штредня школа зоз домом школярох “Петро Кузмяк“ може ше похвалїц зоз єдину ґимназию на русинским язику на цалим швеце.
У Керестуре дзеци маю можлївосц же би вкупне школованє витворели на мацеринским язику, почим образованє почина у предшколскей установи „Бамби“, ( од яшелькох по предшколски ґрупи ), а наставя ше у основней и штреднєй школи, дзе иснує и Туристични напрям, а настава на серпским и русинским язику.
Руснаци маю длугу традицию школства, почим перша школа на русинским язику у Руским Керестуре основана 1753. року и тирва и нєшка.
Школа ноши мено першого школованого учителя Петра Кузмяка, родом зоз Словацкей, хтори зоз свою роботу означел нови период образованя у Руским Керестуре.

Театер

Перша театрална представа у Руским Керестуре виведзена 1925. року а богату традицию театралного живота предлужел перше Аматерски русински театер „Дядя“ основани 1971. року, а 2003. року основани Русински народни театер „Петро Ризнич Дядя“ у функциї професийного театру.

И пред тим, терашнї театер ноши мено Петра Ризнича Дядї, театралного режисера и педаґоґа, снователя дилетантских и аматерских театралних ґрупох у рижних местох, сценоґрафох, костимоґрафох, драматурґох, ликовних уметнїкох и професорох ґимназиї.


Драмска смотра

Рочна смотра театралних представох Руснацох у Войводини — Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї отримує ше од 1969. року.
Мемориял предтавя смотру рочней театралней роботи Руснацох за одроснутих и за дзеци а у орґанизациї Дома Култури Руски Керестур.