Покренута је акција сакупљања старих предмета од историјске вредности